Legenda

  Bazni sloj

project image

Naslov
GIS potencijalnih zona za ulaganje u Ličko-senjskoj županiji 

Projekcija
EPSG:3765 

Granice
349311.57759426179109141, 4905330.54639581590890884, 473983.2443880945793353, 4995288.87982090748846531

Web Map Servis
WMS Url
WMTS Url

 Selekcija 

 Pronađi lokaciju 

 Printanje 

 Mjerenja


Skala
Pozicija miša